Навигација

Пројекат EMC Serbia – Објављен отворен тендерски позив за набавку добара - Анехоична комора и опрема

Институт “Михајло Пупин”, водећи партнер на пројекту "EMC Serbia", објављује позив у отвореној тендерској процедури за набавку следећих добара:

НАБАВКА, ИСПОРУКА И ИНСТАЛАЦИЈА АНЕХОИЧНЕ КОМОРЕ И ОПРЕМЕ ЗА ТЕСТИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНЕ КОМПАТИБИЛНОСТИ
(Publication ref. 07СЕР01/13/51/01-3)

која се испоручују у Београду, Србија. Набавка је финансирана уз подршку ИПА програма Европске уније.
Тендерска докуметација се може преузети на следећој wеб адреси: http://www.pupin.rs/en/emc-tender

Крајњи рок за достављање понуда је 15. децембар 2011. године до 10 часова по локалном времену. Све додатне информације и могућа појашњена тендерске документације ће бити објављивана на наведеној wеб адреси.

Project EMC Serbia - Open tender call for Supply of Semi-Anechoic Chamber and EMC Test Equipment

Institut “Mihajlo Pupin”, Belgrade, Serbia, the Leading Partner of Project EMC Serbia, intends to award a supply contract for

PROCUREMENT, DELIVERY AND INSTALLATION
OF RF SEMI-ANECHOIC CHAMBER AND EMC TEST EQUIPMENT
(Publication ref. 07SER01/13/51/01-3)

in Belgrade, Serbia, with financial assistance from the IPA programme of the European Union.
The tender dossier is available from: http://www.pupin.rs/en/emc-tender

The deadline for submission of tenders is 15th December 2011 at 10:00 hours CET. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the website stated above.