Навигација

ОТ4ШТМ - Широкопојасне телекомуникационе мреже

Спецификација предмета
НазивШирокопојасне телекомуникационе мреже
АкронимОТ4ШТМ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Телекомуникације и информационе технологије
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаПоложен предмет: Телекомуникационе мреже (ОТ3ТМ)
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са архитектурама, технологијама и протоколима који се користе у окосници савремених телекомуникационих мрежа.
Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти би требало да: (1) стекну знања о савременим технологијама и протоколима у окосници телекомуникационих мрежа; (2) умеју да анализирају перформансе IP мрежа са имплементираним квалитетом сервиса и/или MPLS функционалношћу.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе(1) Увод–дефиниције, класификација и интеграција сервиса, преглед технологија комутације и преноса у окосници. (2) Квалитет сервиса – архитектуре и механизми имплементације. (3) Мултипротоколска комутација лабела (MPLS) – основне операције, подршка архитектури диференцираних сервиса, инжењеринг саобраћаја. (4) IP/MPLS виртуелне приватне мреже. (5) Генерализована MPLS. (6) Операторски Ethernet.
Садржај практичне наставеВежбе, домаћи задаци и семинарски рад из задате области (пројектовање мреже, виртуелне приватне мреже, механизми квалитета сервиса) са презентацијом резултата нумеричке анализе и/или симулације.
Литература
  1. М. Стојановић, В. Аћимовић-Распоповић, "Савремене IP мреже: архитектуре, технологије и протоколи", Београд, Академска мисао, 2012. (Уџбеник).
  2. J. I. Agbinya, "IP Communications and Services for NGN", Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, 2010. (Одабрана поглавља).
  3. A. Farrel, I. Bryskin, "GMPLS Architecture and Applications", Morgan Kaufmann Series in Networking, Elsevier, 2006. (Одабрана поглавља).
  4. Релевантни IETF документи, ITU-T препоруке, ETSI стандарди, IEEE стандарди, 3GPP стандарди, MEF стандарди.
  5. Материјали са предавања.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, вежбе, домаћи задаци, семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит65
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми25
Семинари10