Навигација

ОС4ТРС - Теорија роботских система

Спецификација предмета
НазивТеорија роботских система
АкронимОС4ТРС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметима
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са теоријом на којој почива пројектовање и рад робота.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за рад у области пројектовања и управљања роботима, као и за даље усавршавање.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеОСНОВЕ: Појам, историјат, поделе. КОНСТРУКЦИЈА. КИНЕМАТИКА: Геометрија, координатни системи, трансформационе матрице, унутрашње/спољашње координате, брзине и убрзања, Јакобијани, редунданса. ДИНАМИКА: Директни/инверзни проблем, контактни задаци, моделирање и симулација. УПРАВЉАЊЕ: Хијерарсијски нивои. Инелигентно управљање. ПРИМЕНЕ. Човеколики/индустријски/сервисни роботи. Роботи у медицини
   Садржај практичне наставеВежбе на роботима у виртуелном окружењу лабораторије за роботику - ВРЛ. Семинарски радови на задате практичне теме.
   Литература
   1. В. Поткоњак, Роботика, Универзитет у Београду.
   2. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
   3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
   4. специфична књишка и часописна литература
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   32
   Методе извођења наставеПредавања, вежбе, семинарски радови, консултације
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит50
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти50
   Колоквијуми0
   Семинари0