Навигација

ОС4ФС - Фибероптички сензори

Спецификација предмета
НазивФибероптички сензори
АкронимОС4ФС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаNema
Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са специјалним оптичким влакнима и другим нестандардним оптичким компонентама које се користе при конструкцији фибероптичких сензора. Упознавање студента са принципима рада, мерним техникама, класификацијом и карактеризацијом фибероптичких сензора. На основу ових знања студент је оспособљен да процени када је оптимално применити фибероптичке сензоре у мерном систему и које.
Исходи учења (стечена знања)Познавање савремених фибероптичких сензора. Познавање мернх метода и принципа мерења који се користе код ових сензора. Пројектовање и примена фибероптичких сензора у индустрији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПринципи рада, место и значај фибероптичких сензора. Оптичка влакна, особине и технологија. Мерне технике. Интензитетска модулација. Интерферометријске и полариметријске методе мерења. Гасна спектроскопија. Фибероптички жироскоп. Решетке у оптичким влакнима. Мерење брзине Доплеровим ефектом. Фибероптички сензори у електроенергетским системима.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе у којима се студент ради са компонентама фибероптичких сензора. Демонстрација рада фибероптичког сензора струје и магнетског поља на принципу Фарадејевог ефекта. Демонстрација рада ОТДР-а. Демонстрација фибероптичког хидрофона.
Литература
  1. Jose Miguel Lopez-Higuera: Handbook of optical fiber sensing technology, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, England
  2. J. Dakin, B. Culshaw, Optical Fiber Sensors:Principles and components, Artech House, London, 1988
  3. Shizhuo Yin: Fiber Optic Sensors, CRC Press, Boca Ration, 2008, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова лабораторијских вежби + два домаћа задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари20