Навигација

19М081ЕТО - Елементи теорије оптимизације и симболичких израчунавања

Спецификација предмета
НазивЕлементи теорије оптимизације и симболичких израчунавања
Акроним19М081ЕТО
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаМатематика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима симболичко-нумеричких израчунавања везаних за системе полиномских једначина, елементима оптимизације и псеудоинверзним матрицама са применама у електротехници и рачунарству.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме симболичке алгебре засноване на Гребнеровим базама полиномских идеала и теорији псеудоинверзних матрица.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеОпшти проблем симболичко-нумеричких израчунвања у математици. Системи рачунарске алгебре и решавање система полиномских јеначина. Гребнерова база и примене на решивост система, рачунарску графику и роботику. Одабране методе оптимизације: Дискретна метода најмањих квадрата и примене. Линеарно програмирањe. Теорија псеудоинверзних матрица. Мур-Пенросеов инверз са применама.
  Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у рачунарству и техници.
  Литература
  1. G.V. Milovanović, P.S. Stanimirović: Simbolička implementacija nelinearne optimizacije, PMF Niš 2002.
  2. R. Karp: Great Algorithms, CS Cousre 294-5, spring 2006, Berkeley
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, SymPy), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50