Навигација

19М061ПИК - Пројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола

Спецификација предмета
НазивПројектовање и карактеризација пасивних фотонских интегрисаних кола
Акроним19М061ПИК
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са техникама, софтверским алатима, лабораторијским инструментима и експерименталним поставкама потребним за моделовање, пројектовање и карактеризацију пасивних фотонских интегрисаних направа.
  Исходи учења (стечена знања)Кроз реализацију пројектних задатака који ће подразумевати коришћење комерцијалних софтверских алата за моделовање и пројектовање пасивних интегрисаних кола, као и лабораторијску карактеризацију фабрикованих направа, студенти ће бити практично оспособљени за рад у савременим истраживачко-развојним центрима за интегрисану фотонику.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТеоријске основе пасивних интегрисаних уређаја (таласовод, кривина, ММИ, МЗИ, прстенасти резонатор). Софтвер за моделовање фотонских интегрисаних кола. Основе технолошких процеса и ограничења у фабрикацији. Софтверски алати и принципи пројектовања маске. Експерименталне поставке и лабораторијска инструментација за карактеризацију. Примене у фотонским комуникацијама, биофотоници, сензорима...
  Садржај практичне наставеПројектни задатак обухвата нумерички прорачун параметара и моделовање градивних елемената, пројектовање маске, експерименталну карактеризацију, обраду резултата и презентацију. Рад у лабораторији подразумева упознавање са инструментацијом и експерименталним поставкама, реализацију специфичних програмских решења у циљу аутоматизације мерења и експерименталну карактеризацију пројектованих направа.
  Литература
  1. Laurent Vivien & Lorenzo Pavesi "Handbook of Silicon Photonics," CRC press 2013 (ISBN 978-1439836101)
  2. Larry A. Coldren, Scott W. Corzine, Milan L. Mashanovitch, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," 2nd edition Wiley 2012 (ISBN 978-0470484128)
  3. Graham T. Reed & Andrew P. Knights, "Silicon Photonics: an Introduction", Wiley 2004 (ISBN 978-0470870341)
  4. Sami Franssila "Introduction to Microfabrication" 2nd edition, Wiley 2010 (ISBN 978-0-470-74983-8)
  5. Clifford Pollock & Michal Lipson "Integrated Photonics", Springer 2010 (ISBN 978-1441953988)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, практична настава која подразумева израду пројектног задатка (прорачун, моделовање и пројектовање пасивног фотонскох интегрисаног кола) и лабораторијска карактеризација пројектоване направе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава70Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари