Навигација

19М031АДП - Акустични дизајн просторија и звучна заштита

Спецификација предмета
НазивАкустични дизајн просторија и звучна заштита
Акроним19М031АДП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаЕлектроакустика
  Циљеви изучавања предметаЦиљ овог предмета је да студент стекне потребна знања за самостално пројектовање акустичке обраде једноставних просторија као што су учионице и амфитеатри, ако и да овлада основним поступцима анализе, мерења и прорачуна звучне изолације.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти након овог курса стичу способност да препознају све релевантне факторе који одређују акустички комфор у неком простору. Упознају се процедурама прорачуна и мерења акустичких и изолационих карактеристика. Стичу потребна знања за самосталну релазизацију елабората просторне акустике и звучне заштите.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/zastita-od-buke-i-vibracija/
  Садржај теоријске наставеМатематички модели звучног поља. Софтверско моделовање звучног поља. Мерења у акустици просторија. Алати за контролу акустичког одзива. Објетивни критеријуми за просторије различитих намена. Субјективни захтеви. Основни принципи звучне заштите. Заштита од буке у спољашнјој средини. Прорачун звучне изолације у зградама. Методе мерења буке и звучне изолације. Психоакустички аспекти звучне заштите.
  Садржај практичне наставеСамостална израда пројекта акустичке обраде и пројекта звучне заштите у задатом објекту.
  Литература
  1. Rindel, Jens Holger_ Maekawa, Z._ Lord, Peter - Environmental and architectural acoustics-Spon Press (2011)https://ccrma.stanford.edu/~jos/pasp/
  2. Heinrich Kuttruff, Room Acoustics, Spon Press, 2009
  3. Jens Holger Rindel-Sound Insulation in Buildings-CRC Press (2018)
  4. Presentations
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставепредавања и рад у лабораторији
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична наставаУсмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми10
  Семинари60