Навигација

19М014ВМП - Регулисани вишемоторни погони

Спецификација предмета
НазивРегулисани вишемоторни погони
Акроним19М014ВМП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са решењима покретања процеса и система са регулисаним вишемоторним погонима, анализом, интеграцијом неопходне опреме, избором структуре и параметара система за управљање.
  Исходи учења (стечена знања)Способност за коришћење, управљање и пројектовање регулисаних вишемоторних погона: • Анализу рада регулисаног вишемоторног погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање механичких спрега у вишемоторном погону. • Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторног погона.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/Predavanja_Visemotorni.htm
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a_p0vD1n-C2PiP7QzANjdfWG1dQWlp1Nomr2fQlK3pUQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a99903be-16a3-42fd-8259-08f8ee6e185b&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеУвод. Дефиниције. Функционална, технолошка и механичка спрегнутост вишемоторних погона (ВП). Улога и примена. Структуре напајања и расподела оптерећења. Регулационе структуре ВП. Начини генерисања референтних величина. Управљање, координирани рад погона, расподела оптерећења. Моделовање и симулација. Примена софтверских алата у анализи, синтези, и праћењу рада вишемоторног погона.
  Садржај практичне наставеВишемоторни погони (ВП) са моторима једносмерне струје и асинхроним моторима. Управљање, расподела оптерећења, заједничко напајање (load sharing). Примери са анализом. Примена векторског управљања и директне контроле момента у ВП, могуће предности. Примена симулационих модела у анализи, синтези, и праћењу рада погона. Коришћење савремених софтверских алата за праћење рада и подешавање ВП.
  Литература
  1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Akadmeska Misao, 2011
  2. Вишемоторни погони - Скрипта у електронском формату доступна студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs
  3. В. Вучковић, „Електрични погони“, Академска мисао, 2002.
  4. Б. Јефтенић, са сарадницима „Електромоторни погони збирка решених задатака“, Академска мисао, 2003
  5. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Akademska Misao, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, Рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари50