Навигација

19М014РЕП - Регулисани електромоторни погони 2

Спецификација предмета
НазивРегулисани електромоторни погони 2
Акроним19М014РЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаOсновна предзнања из електромоторних погона
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са регулацијом електромоторних погона, управљачким структурама , методама анализе, интеграције неопходне опреме, и избор структуре и параметара регулационог система. Проучавање савремених стратегија управљања и њихова примена у регулисаним погонима.
Исходи учења (стечена знања)Разумевање суштине и основних принципа и специфичности регулисаног електромоторног погона. Способност пројектовања и избора начина напајања и управљања. Познавање типичних решења и опреме.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/Predavanja_RP_BG.htm
Садржај теоријске наставеРегулисани ЕМП, систем са повратном везом. Оцена квалитета регулисаних ЕМП. Методе анализе и синтезе. Реализација. ЕМП са МЈС. Управљање напоном индукта и побудом. ЕМП са моторима за наизменичну струју. ЕМП са напонским и струјним инвертором. Скаларно и векторско управљање, директна контрола момента. Мерења и регулација процесних величина. Интеграција са надређеним системима управљања и надзора.
Садржај практичне наставеСврха регулације, повратне везе по струји, брзини и положају, регулатори и други елементи, стабилност, статичке и динамичке перформансе. Анализа у комплексном и временском домену. Динамичка блок-шема, анализа помоћу рачунарске симулације, избор структуре, оптимална појачања и временске константе, адаптација, опсервери. Лаб. вежбе: регулисани погони са једносмерним и асинхроним моторима.
Литература
  1. В. Вучковић, „Електрични погони“, Академска мисао, 2002.
  2. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије", Akademska Misao, 2004.
  3. Б. Јефтенић, са сарадницима „Електромоторни погони збирка решених задатака“, Академска мисао, 2003
  4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001
  5. Jens Weidauer, Richard Messer, "Electrical Drives:Principles-Planning-Applications-Solutions" Publicis Publishing, Germany, 2014
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе лабораторијске вежбе, презентације, демонстрације, пројекат, семинарски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит20
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0