Навигација

19М013ЕИ2 - Електричне инсталације ниског напона - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивЕлектричне инсталације ниског напона - одабрана поглавља
Акроним19М013ЕИ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предмета• Упознавање студената са управљачким шемама. • Упознавање студената са првим и другим кваром у IT систему заштите и ЗУДС. • Упознавање студената са важећим стандардима за пројектовање заштитних громобранских инсталација. • Упознавање студената са телекомуникационим инсталацијама. • Употреба софтвера у пројектовању електричних инсталација.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за израду пројеката електроенергетских и телекомуникационих инсталација стамбених, административних и пословних објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеИзрада управљачких шема. Темељни уземљивачи и испитивање уземљивача. Заштитне мере од додира у случаја квара. Допунске мере заштите. Заштита од атмосферског пражњења. Електричне инсталације слабе струје.
Садржај практичне наставеПројектовање електричних инсталација применом неког од модерних програмских алата. Лабораторијске вежбе.
Литература
  1. М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – треће, проширено издање”, 2014.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне и лабораторијске вежбе и упознавање са пројектовањем електричних инсталација коришћењем софтвера.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари