Навигација

19Е111П2 - Програмирање 2

Спецификација предмета
НазивПрограмирање 2
Акроним19Е111П2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са синтаксом и семантиком програмског језика С. Примена напредних концепата процедуралног програмирања у језику С. Оспособљавање студената за конструкцију алгоритама, коришћење статичких и динамичких структура података, имплементацију и тестирање програма у језику С. Стицање практичног искуства у програмирању на рачунару.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће моћи да: конструишу алгоритме за решавање задатих проблема, напишу сложеније програме на језику C који користе операторе, контролне структуре и библиотечке функције, употребе макропроцесорске директиве, као и да развијају, тестирају и надограђују модуларне програме који користе линеарне структуре података, динамичке структуре и датотеке. Искуство и рутина у програмирању на рачунару.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/index_oo.html
  Садржај теоријске наставеУвод. Структура програма. Типови података. Оператори. Контролне структуре. Низови. Показивачи. Динамичка алокација меморије. Функције: дефинисање, аргументи, бочни ефекти, рекурзија, прототип. Претпроцесор. Структуре и уније. Улаз/излаз, датотеке. Структуре података (стекови, редови, уланчане листе, стабла). Анализа сложености алгоритама. Развој сложенијих програма у језику C.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби у рачунарској учионици, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, које сарадник демонстрира, а студенти непосредно реализују у развојном окружењу. Изучавање елемената теорије и тестирање примера кроз MOODLE платформу за електронско учење.
  Литература
  1. Програмски језик С са решеним задацима, девето издање усаглашено са стандардом C11, Ласло Краус, Академска мисао, 2014.
  2. Решени задаци из програмског језика С, четврто издање, Ласло Краус, Академска мисао, 2014.
  3. 21st Century C, 2nd Edition, Ben Klemens, O’Reilly Media, Inc., 2014. C Tips from the New School
  4. Програмирање 2, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p2/materijal.html
  5. ISO/IEC 9899:2018(en), International Organization for Standardization, 2018.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320.2
  Методе извођења наставепредавања, вежбе на рачунару које се изводе у рачунарској учионици, лабораторијске вежбе у мањим групама уз учешће демонстратора, које представљају обуку за рад у развојном окружењу
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит65
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми35
  Семинари0