Навигација

19Е111П1 - Програмирање 1

Спецификација предмета
НазивПрограмирање 1
Акроним19Е111П1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама модерног програмирања и елементима рачунарских система. Оспособљавање за самосталан развој и тестирање програма у програмском језику Пајтон уз коришћење контролних структура и сложених типова података. Развој сложенијих програма у корацима прецизирања. Постављање основа за учења других програмских језика.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити у стању да анализирају поставку проблема и функционалне захтеве, конструишу једноставније алгоритме, трансформишу их у програмски код на програмском језику Пајтон, као и да разумеју синтаксне дефиниције. Студенти ће бити оспособљени да самостално раде у развојном окружењу и да развијају, исправљају и тестирају структуриране, модуларне програме за инжењерске примене.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/index_oo.html
  Садржај теоријске наставеУвод у програмирање. Програмске парадигме, појам синтаксе и семантике, нотације. Алгоритамско решавање проблема и животни циклус софтвера. Програмски језик Пајтон. Променљиве, оператори, сложени типови података: низови, листе, н-торке, речници. Контролне структуре. Функције, рекурзија, модули. Обрада изузетака. Улаз/излаз података, датотеке. Увод у објектни приступ, одабране библиотеке.
  Садржај практичне наставеПрактична настава се изводи у оквиру аудиторних вежби, које у потпуности прате редослед тема које се излажу у оквиру предавања. Вежбе се изводе у рачунарској учионици. За сваку тему обрађује се скуп примера и задатака са решењима, уз демонстрацију на рачунару и самостални рад студената на модификовању и тестирању програма.
  Литература
  1. Python Programming: An Introduction to Computer Science, John Zelle, 3rd Ed., Franklin, Beedle & Associates, 2016.
  2. Основе програмирања у Пајтону, Милош Ковачевић, Академска мисао, 2017.
  3. A Smarter Way to Learn Python, Mark Myers, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017.
  4. Програмирање 1, презентације коришћене на предавањима и вежбама, Веб сајт Катедре за РТИ Електротехничког факултета, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ir1p1/materijal.html
  5. Програмски језици, Јозо Дујмовић, Академска мисао, 2000.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320.2
  Методе извођења наставепредавања, аудиторне вежбе у рачунарској учионици, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0