Навигација

19Е082НАД - Нумеричка анализа и дискретна математика

Спецификација предмета
НазивНумеричка анализа и дискретна математика
Акроним19Е082НАД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са принципима нумеричке математике и дискретне математике, начинима одабира одговарајућих метода у зависности од природе проблема и са применом у електротехници и рачунарству. Постављање темеља теоретском програмирању и упознавање студента са елементима Алгебре и логике.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке математике и методе дискретне математике у стручним предметима.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://numdis.etf.rs/nadIR.html , http://discretmat.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aypbv-OR906hV_20MxfFstNlRRprvf2x9l2mD28kkzJ81%40thread.tacv2/conversations?groupId=b6f71e76-96d0-46b0-a78c-683456ce0e12&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеАнализа грешке. Итеративни процеси. Нумеричке методе за решавања линеарних и нелинеарних једначина. Теорија интерполације и апроксимације функција. Нумеричко диференцирање и интеграција. Примене математичких алата. Дискретна математика: Увод у сложеност алгоритама, Тјурингова машина, рекурзивне функције. Математичка логика и примена принципа резолуције. Алгебра – мреже и коначна поља.
Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
  1. Бранко Малешевић, Ивана Јововић: Скрипта из сложености алгоритама, Београд 2017
  2. Наташа Ћировић, Нумеричка математика, Београд 2018, електронско издање https://www.etf.bg.ac.rs/uploads/files/udzbenici/Natasa%20Cirovic%20Numericka%20matematika%20CIP.pdf
  3. Д. Цветковић, С. Симић: Одабрана поглавља из дискретне математике, Академска мисао, Београд 2005.
  4. Д. Тошић, М. Јовановић, Б. Малешевић: Испитни задаци из математике IV, Академска мисао, Београд 2002.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеКомбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Рад са мањим групама студената у виду лабораторијских вежби у оквиру којих се студенти охрабрују да индивидуално или у тиму дају програмску реализацију пређеног градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми35
Семинари0