Навигација

19Е042ОЕ - Основи електронике

Спецификација предмета
НазивОснови електронике
Акроним19Е042ОЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним полупроводничким компонентама и основним колима у којима се оне примењују. Упознавање студената са принципима рада и анализом рада основних аналогних и дигиталних електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за разумевање принципа рада и анализе рада основних аналогних и дигиталних електронских кола, као и пројектовање једноставнијих аналогних и дигиталних електронских кола.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.rs/~oe_eg/
Садржај теоријске наставеОсновне полупроводничке компоненте (диода,бип. транзистор,тиристор,МОСФЕТ),основне појачавачке спреге,прекидачке особине бип. транзистора и МОСФЕТ-а,струјни извори,активно оптерећење,диференцијални пој.,оп. пој.,негативна повр. спрега,кола са операционим пој.,исправљачи и филтри,основи Булове алгебре,основна логичка кола,бројни системи,комб. мреже,бистабилна кола,меморијски елементи,секв. мреже.
Садржај практичне наставе5 лабораторијских вежби: 1) основна кола са диодама, 2) основне појачавачке спреге са биполарним транзистором, 3) основне појачавачке спреге са МОСФЕТ-ом, 4) бафер, неинвертујући и инвертујући појачавач, 5) сабирач, диференцијални и инструментациони појачавач.
Литература
  1. В. Дрндаревић, "Елементи електронике - диоде, транзистори и операциони појачавачи", Академска мисао, Београд, 2017.
  2. В. Дрндаревић, "Елементи електронике - дигитална кола", е-уџбеник, Београд, 2016.
  3. Р. Ђурић, "Основи електронике - збирка решених проблема", Академска мисао, Београд, 2017.
  4. В. Дрндаревић, Н. Јовичић, В. Рајовић, "Елементи електронике - збирка задатака", Академска мисао, Београд, 2014.
  5. М. Прокин, Р. Ђурић, Ј. Вујасиновић, Г. Савић, "Основи електронике", Приручник за лабораторијске вежбе, Академска мисао, Београд, 2006.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0