Навигација

19Е042ЕЛ - Електроника

Спецификација предмета
НазивЕлектроника
Акроним19Е042ЕЛ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроника и дигитални системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаФундаментална знања из физике рада и модела електронских компонената и анализе и пројектовања основних појачавачких кола у дискретној и интегрисаној технологији, са аспекта конструкције и примене.
  Исходи учења (стечена знања)Припрема студената за даље образовање из аналогне и дигиталне електронике.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеПредмет и историјат електронике. Физика полупроводника. PN спој . Диода. MOS транзистор. Биполарни транзистор. JFET. Основне појачавачке спреге. Струјна огледала и активна оптерећења. Диференцијални појачавачи. Вишестепени појачавачи.
  Садржај практичне наставеПримери анализе и синтезе основних и сложених електронских кола.
  Литература
  1. http://oe2oe.etf.bg.ac.rs
  2. Sedra A., Smith K.: Microelectronic Circuits, Oxford University Press, 7th edition, 2015.
  3. Тешић С., Васиљевић Д.: Основи електронике, Грађевинска књига, Београд, 2006.
  4. С. Марјановић, Електроника 1-компоненте и кола, Академска мисао, Београд, 2004.
  5. Радивоје Ђурић, Основи електронике, збирка решених проблема, треће издање, Академска мисао,Београд, 2017.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320.5
  Методе извођења наставеПредавања. Вежбе на табли. Вежбе у лабораторији.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит60
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари