Навигација

19Е033УРВ - Усмерене радио везе

Спецификација предмета
НазивУсмерене радио везе
Акроним19Е033УРВ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаПројектовање поузданог радио-релејног (РР) система преноса који мора да задовољи унапред постављене захтеве по питању квалитета и расположивости. Пројектовање појединачне РР везе (избор уређаја и антена, диверсити технике, прорачун квалитета и расположивости). Пројектовање РР мреже (дефинисање потребног капацитета, конфигурације, прорачун интерференције и фреквенцијско планирање).
Исходи учења (стечена знања)Студент треба да стекне увид у проблематику пројектовања усмерених радио-веза, као и способност да самостално спроведе све фазе пројектовања оваквих система, како на нивоу појединачне РР везе, тако и РР мреже у целости.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/
Садржај теоријске наставеАнализа трасе РР везе. Методологија прорачуна квалитета и расположивости РР везе и захтеви. Типови уређаја и aнтене. Пасивне релејне станице. Начини реализација диверсити техника. Пренос на једном радио каналу са две ортогоналне поларизације. Пројектовање радио-релејне везе. Анализа и прорачун интерференције и фреквенцијско планирање у радио-релејној мрежи.
Садржај практичне наставеКонфигурисање уређаја и анализа рада микроталасног линка. Коришћење Програмског пакета за пројектовање радио-релејних веза кроз самосталне пројекте. Анализа интерференције и фреквенцијско планирање система радио-релејних веза кроз програмски пакет развијен за те намене.
Литература
  1. Н. Нешковић, "Усмерене радио везе", Академска мисао, 2011.
  2. ITU-T and ITU-R recommendations
  3. H.R. Anderson, "Fixed Broadband Wireless System Design", Wiley, 2003.
  4. I. Henne, P. Thorvaldsen, "Planing of LoS radio reley systems", NERA Telecommunication, Bergen 1999.
  5. Документација реномираних произвођача опреме (NERA, Ericsson, Nec,….)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари0