Навигација

19Е032ОТГ - Основи телекомуникација

Спецификација предмета
НазивОснови телекомуникација
Акроним19Е032ОТГ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање са основним принципима телекомуникација сагледавајући пренос сигнала, организацију и принципе рада телекомуникационих мрежа, као и могућности њихове примене за потребе комуникације и управљања у електроенергетским системима.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити упознати са основним принципима аналогног и дигиталног преноса. Разумеће рад телекомуникационих мрежа кроз топологије и технологије које се у њима примењују као и протоколе на којима су засноване. Схватиће основне принципе рада радио и оптичких мрежа, као и комуникације преко енергетских водова. Упознаће се са smart grid технологијом са становишта телекомуникација.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/osnovi-elekomunikacija-19e32otg/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1Cr8ppY0tA7Cp43TdYPhNHktDmBtQJGmMnxEn5Umhys1%40thread.tacv2/conversations?groupId=80f507c5-4257-4171-8f3b-93add6c7c727&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеОпшти модел аналогног и дигиталног телекомуникационог система. Дигитализација сигнала и принципи дигиталног преноса. Технике преноса сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности. OSI и TCP/IP модели мрежа. Мрежни уређаји и конфигурисање. LAN мреже. Адресирање. Основни протоколи. VLAN-ovi. Медијуми за пренос. Системи преноса: оптичке и радио мреже. Power Line Communication. Smart grid.
Садржај практичне наставеРачунски задаци и лабораторијске вежбе из обрађиваних тема. (Анализа и аналогно-дигитална конверзија сигнала. Технике преноса у основном и транспонованом опсегу учестаности. Рад на комуникационој опреми и реализација основних мрежних топологија. Мерење нивоа електричног поља реалног предајника. Рад на софтверском пакету за пројектовање радио-система и система преноса).
Литература
  1. Proakis J.G & Salehi M,"Communication Systems Engineering", Prentice Hall, 2. izdanje, 2002, London.
  2. Douglas Comer, "Internetworking with TCP/IP: Principles, Protocols, and Architecture", Pearson, 2013.
  3. Документација реноомираних произвођача опреме (Nokia Siemens Network, Huawei,Cisco...)
  4. Н. Нешковић, "Усмерене радио везе", Академска мисао, 2011.
  5. A. Nešković, "Radiokomunikacije", Izdavač: Akademska misao, Beograd, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит70
Практична наставаУсмени испит
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари