Навигација

19Е032ОТФ - Основи телекомуникација

Спецификација предмета
НазивОснови телекомуникација
Акроним19Е032ОТФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаСврха курса је упознавање студената са основним принципима, концептима и праксом у савременим телекомуникацијама.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са основним темама у области телекомуникација, разумеју принципе и основне технике преноса дигиталних сигнала у основном и транспонованом опсегу учестаности. Студенти су упознати са основним концептима савремених телекомуникационих (ТК) система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/osnovi-telekomunikacija-13e033otf/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWvVKDQzKCTRxAgOAVOQtH_nbn5M2P_dtdyzUFcNCl8s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e5c64ac0-3e02-434f-b6b2-865ada2ac27e&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеМодел ТК система. Спектрална анализа. Линеарни системи. Случајни процеси и шум. Принципи модулације. Дигитализација сигнала. Мултиплексирање и вишеструки приступ. Пренос дигиталних сигнала у основном опсегу учестаности. Интерсимболска интерференција. Никвистови критеријуми. Оптимална детекција. Дигитални модулациони поступци. Елементи теорије информација и кодирaње. Концепти савремених ТК система.
Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске и показне вежбе. Самосталан или тимски рад студената (по избору) на изради пројеката и домаћих задатака.
Литература
  1. М. Л. Дукић, Принципи телекомуникација. Академска мисао, друго издање, Београд, 2014.
  2. B. Sklar and F. J. Harris, Digital Communications: Fundamentals and Applications (3rd Edition). Prentice Hall, New Jersey, 2019.
  3. I. A. Glover and P. M.Grant, Digital Communications. Prentice Hall Europe, London, 2009.
  4. U. Madhov, Introduction to Communication Systems. Cambridge University Press, 2014.
  5. М. Л. Дукић, Г. Марковић и Д. Вујић, Принципи телекомуникација – Зборник решених проблема. Академска мисао, Београд, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе са решавањем теоријских и практичних проблема. Практичан рад и вежбе у лабораторији. Самосталан или тимски рад студената (по избору) на изради пројекaта и домаћих задатака уз презентацију резултата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит55
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми25
Семинари0