Навигација

19Е022МЕХ - Механика

Спецификација предмета
НазивМеханика
Акроним19Е022МЕХ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним појмовима и концептима статике, отпорности материјала и динамике. Повезивање физичких закона са математичким моделима за мехнички прорачун надземних водова, димензионисање и прорачун деформација елемената различитих конструкција које се користе у енергетици.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност за прорачун и димензионисање једноставнијих конструкција. Оспосбљеност за решавање проблема везаних за механички прорачун надезмних водова у реалним условима експлoатације. Коришћење стечених знања у другим предметима.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=19#fajlovi
  Садржај теоријске наставеУвод. Основне аксиоме статике. Везе и реакције веза. Услови статичке равнотеже крутог тела. Тежиште. Стабилнсот равнотежног положаја. Механички прорачун ланчаница. Утицај додатног терета услед леда и ветра на механички прорачун ланчаница. Механичке особине материјала. Аксијална напрезања. Савијање. Торзија. Извијање. Основни закони динамике материјалне тачке и тела.
  Садржај практичне наставеРачунске вежбе.
  Литература
  1. D. Mikičić, Mehanika, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1999.
  2. T. Kibble, F. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 2004.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, консултације
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари0