Навигација

19Е014ТПЕ - Термички процеси у електроенергетици

Спецификација предмета
НазивТермички процеси у електроенергетици
Акроним19Е014ТПЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да примене знања из опште теорије преноса топлоте у пројектовању, експлоатацији, надзору и заштити електроенергетских компоненти. Принципи загревања који се користе за претварање електричне енергије у топлоту: електроотпорно, индукционо, диелектрично и електролучно. Принципи рада електричних пећи, претварачи и њихово прикључење на трофазне електричне мреже.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљеност студената да овладају свим законитостима из теорије преноса топлоте који су од интереса у електроенергетици и да за исте увиде како се могу применити у пракси. Разумевање класичних (упрошћених) инжењерских метода, њихових ограничења и могућностима које доноси примена савремених софтверских алата и метода заснованих на дубљем физичком описивању процеса загревања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеПримене у пракси – пројектовање и експлоатација (теоријски и практични–каталози, стандарди, емпиријске пројектантске методе): уређаји енергетске електронике, трансформатори, самоносиви кабловски сноп, полагање каблова у тло. Мерне методе, сензори и мерни уређаји. Начини претварања електричне у топлотну енергију - теоријска основа (Поинтингова теореме). Елементи електротермичких постројења.
Садржај практичне наставеРачунске вежбе на табли и 6 лабораторијских вежби (електроотпорно, индукционо, диелектрично и електролучно загревање, Пелтијеов елемент и FUZZY регулатор температуре.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
211
Методе извођења наставеКласична предавања, вежбе на табли, рачунарске симулације, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит35
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми35
Семинари