Навигација

19Е014ЕМП - Електромоторни погони

Спецификација предмета
НазивЕлектромоторни погони
Акроним19Е014ЕМП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Енергетика
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са улогом и значајем електромоторних погона, њиховим врстама и структурама, методама анализе, синтезе и пројектовањем електромоторних погона. Посебна пажња посвећена је управљању погоном као и заштити људи и опреме, као значајном питању у пројектовању, производњи и примени погона. Енергетска ефикасност и заштите животне средине са аспекта примене и експлоатације погона.
Исходи учења (стечена знања)"Оспособљени студенти за самосталну: • Анализу рада погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање погона. • Избор компоненти погона. • Пројектовање погона. • Коришћење погона"
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/predavanja_EMP.htm
Линк ка предавањимаhttp://www.pogoni.etf.bg.ac.rs/
Садржај теоријске наставеУвод. Избор мотора за електромоторни погон. Погон као динамички систем. Погон са моторима једносмерне струје: математички модел; управљање; статичке карактеристике; кочење у погону; динамика. Актуатори за једносмерне погоне. Погон са асинхроним и синхроним мотором: математички модел; статичке карактеристике; кочење; динамика; управљање; векторска контрола; актуатори за погоне са АМ.
Садржај практичне наставеСтабилност погона. Загревањe и хлађење. Математички модел погона са МЈС и АМ:блок-шема; управљање; статичке карактеристике; кочење. Рачунарске методе анализе и симулација динамичких режима погона. Векторска контрола АМ. Лабораторијске вежбе. 1. Анализа рада електромоторног погона са МЈС; 2. Анализа рада електромоторног погона са АМ;
Литература
  1. Владан Вучковић, „Електрични погони“, Akademska misao, 2002.
  2. Б.Јефтенић и други, „ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака“, Aкадемска мисао, 2003
  3. Б. Јефтенић, М. Бебић, Л. Ристић ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ Лабораторијске вежбе” помоћни уџбеник доступан студентима на сајту www.pogoni.etf.bg.ac.rs.
  4. W. Leonhard: "Control of Electrical Drives", Springer-Verlag Berlin, 2001.
  5. Ramu Krishnan "Permanent magnet synchronous and brushless DC motor drives", CRC Press, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежбе, laboratorijske ve\be
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава10Усмени испит30
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари0