Навигација

19Е013ЕИ2 - Електричне инсталације ниског напона 2

Спецификација предмета
НазивЕлектричне инсталације ниског напона 2
Акроним19Е013ЕИ2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предмета• Упознавање студената са израдом сложених релејних управљачких шема. • Упознавање студената са IT системом заштите и ЗУДС. • Упознавање студената са физиком и карактеристикама грома, као и са системима заштите од удара грома. • Упознавање студената са основним телекомуникационим инсталацијама. • Пројектовање електричних инсталација помоћу ACAD-а.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за израду пројеката електроенергетских и телекомуникационих инсталација стамбених, административних и пословних објеката.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеИзрада релејних управљачких шема. Темељни уземљивачи. Заштитне мере од додира у случаја квара. Допунска мера заштите (употреба ЗУДС). Заштита објеката на земљи од атмосферског пражњења. Електричне инсталације слабе струје (разводне телефонске инсталације, разводне РТВ инсталације, интерфонске инсталације и електронске комуникационе мреже).
Садржај практичне наставеПројектовање електричних инсталација применом неког од модерних програмских алата. Лабораторијске вежбе.
Литература
  1. М. Костић, “Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – треће, проширено издање”, 2014.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
220.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне и лабораторијске вежбе и упознавање са пројектовањем електричних инсталација коришћењем ACAD-а.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична настава30Усмени испит
Пројекти
Колоквијуми40
Семинари