Навигација

13С111ОРТ1 - Основи рачунарске технике 1

Спецификација предмета
НазивОснови рачунарске технике 1
Акроним13С111ОРТ1
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаУпознавање са Буловом алгебром, прекидачким функцијама, комбинационим и секвенцијалним прекидачким мрежама, логичким и меморијским елементима, стандардним комбинационим и секценцијалним модулима и њиховим коришћењем код логичког пројектовања дигиталних уређаја и рачунара.
  Исходи учења (стечена знања)По завршетку курса студенти ће бити способни да: разумеју структуру прекидачких мрежа; обављају анализу и синтезу комбинационих и секвенцијалних мрежа; користе комбинационе и секвенцијалне модуле и изврше логичко пројектовање делова рачунара мање сложености.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://rti.etf.bg.ac.rs/rti/oo1ort1/index.html
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSpm0UVKTFAxAcpD_ziE48ADnZUYETXaDfImae_N6Q101%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed82a85d-5101-4a35-86cf-af90ae813b8a&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеБулова алгебра. Прекидачке функције. Минимизација прекидачких функција. Функције и структура прекидачких мрежа. Логички елементи. Меморијски елементи. Структура, анализа и синтеза комбинационих и секвенцијалних прекидачких мрежа. Стандардни комбинациони модули. Стандардни секвенцијални модули. Логичко пројектовање делова рачунара.
  Садржај практичне наставеПримери минимизације прекидачких функција, анализе и синтезе комбинационих и секвенцијалних мрежа. Пројектовање флип-флопова. Анализа мрежа са стандардним комбинационим модулима (мултиплексер, демултиплексер, кодер, декодер, инкрементер, декрементер, компаратор, АЛУ, сабирач и одузимач). Пројектовање регистара, бројача и меморије одређеног капацитета. Пројектовање управљачке јединице рачунара.
  Литература
  1. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ж. Станисављевић, Основи рачунарске технике, Академска мисао, 2017.
  2. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, Д. Драшковић, Ж. Станисављевић, М. Пунт, К. Миленковић, Основи рачунарске технике: Прекидачке мреже - збирка решених задатака, Академска мисао, 2016.
  3. Ј. Ђорђевић, З. Радивојевић, М. Пунт, Ј. Протић, Д. Милићев, А. Миленковић, Б. Николић, Основи рачунарске технике : Пројектовање уређаја - збирка решених задатака, Академска мисао, 2014.
  4. З.Радивојевић, М.Пунт, Б.Николић, Б.Лазић, Ј.Ђорђевић - "Збирка задатака из основа рачунарске технике 1" (Академска мисао, Београд, 2009.)
  5. Ј.Ђорђевић - Скрипта са предавања (2012.)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит35
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми65
  Семинари0