Навигација

13С041ОЕ - Основи електронике

Спецификација предмета
НазивОснови електронике
Акроним13С041ОЕ
Студијски програмСофтверско инжењерство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаУпознавање са основним концептима електротехнике и електронике. Упознавање са основним активним и пасивним електронским компонентама.Основне методе анализе електричних и електронских кола.
Исходи учења (стечена знања)Могућност самосталне анализе једноставнијих електронских кола и разумевање функционисања основних електронских компоненти.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~si1oe/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aSBL3Ft-jJ6QE0ZI2UBdm1fDedJY0vZqsaBbyxb9nZuU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=60ff6e80-f906-4295-b5ec-840298bd40b0&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеЕлектрицитет. Електрично поље. Потенцијал. Проводници и диелектрици. Једносмерна кола. Кирхофови закони. Метод потенцијала чворова. Кола у устаљеном простопериодичном режиму. Временски и фреквенцијски домен. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. PN спој, MOSFET, BJT. Диференцијални појачавач. Операциони појачавач. Основне примене операционих појачавача.
Садржај практичне наставеМетод потенцијала чворова. Тевененова и Нортонова теорема. Кола са једносмерним и простопериодичним струјама. Појам појачања, улазне и излазне отпорности. Транзистори у појачавачким колима. Диференцијални појачавач. Напонски појачавачи. Вишестепени појачавачи. Операциони појачавач. Диференцни појачавач. Инструментациони појачавач. Основне примене операционих појачавача.
Литература
  1. Миодраг Поповић, Милан Поњавић, "Основи електронике", електронски уџбеник, ЕТФ Београд 2020.
  2. Горан Савић, Милан Поњавић, "Збирка решених испитних задатака из Основа електронике", збирка задатака у електронској форми, ЕТФ Београд 2022.
  3. Славољуб Марјановић, "Електроника 1 - компоненте и кола", Академска мисао, 2004.
  4. Radivoje Đurić, "Osnovi elektronike zbirka rešenih problema", Akademska misao, Beograd, 2017.
  5. Бранко Поповић, "Основи електротехнике 1, 2 , и 3", Грађевинска књига, Београд 1980.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми70
Семинари0