Навигација

13М114ИС1 - Пројектовање информационих система 1

Спецификација предмета
НазивПројектовање информационих система 1
Акроним13М114ИС1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметима
Циљеви изучавања предметаКласификација информационих система. Анализа корисничких захтева за информационим системом. Декомпозиција проблема и дизајн информационих система.
Исходи учења (стечена знања)Прикупљање и анализа корисничких захтева. Традиционални и објектно-оријентисани развој информационих система. Програмирање и развој информационих система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://si3is1.etf.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3avGKzhgB5xpN2qXGgNHAlfCFukxZm1Jz9eMg8e4fVsoU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=1ebaeb6d-938a-4699-86c8-4b31689fe500&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеДефиниција информационих система. Класификација инфомационих система. Архитектура информационих система. Прикупљање захтева. Декомпозиција проблема. Пројектовање података. Пројектовање функционалности. Дијаграми токова података. Случајеви употребе. Дијаграми класа, активности и секвенци.
Садржај практичне наставеЛогичко пројектовање података и функционалности информационих система. Програмирење у окружењима за развој информационих система.
Литература
  1. Information System Development, D.Avison, G.Fitzgerald, McGraw-Hill
  2. Database systems, T.Connoly, C.Begg, Addison-Wesley
  3. UML for the IT Business Analyst, H.Podeswa, Course Technology
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
221
Методе извођења наставеПредавања. Вежбе. Лабораторијске вежбе. Пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавањаПисмени испит30
Практична настава20Усмени испит
Пројекти20
Колоквијуми30
Семинари