Навигација

13М061ЕСВ - Енергија сунца и ветра

Спецификација предмета
НазивЕнергија сунца и ветра
Акроним13М061ЕСВ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Биомедицинско и еколошко инжењерство
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаИзучавање технике конверзије енергије сунца у механичку, топлотну, електричну и хемијску енергију са посебном анализом коришћења енергије ветра. Припрема студената за пројектовање, развој и вођење пројеката у области одрживог развоја коришћењем енергије сунца и ветра.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање за коришћење софтверских алата укључујући GIS (Географски Информациони Систем), за развој и руковођење пројектима и за развој и пројектовање уређаја за коришћење енергије сунца и ветра.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеДиректна конверзија соларне енергије у топлоту и електрицитет. Ветар као облик енергије сунца. Климатологија ветра и методе процене енергетског потенцијала ветра. Ветропаркови и изоловане ветротурбине. Интеграција електрана у преносни систем. Еколошки и економски аспект изградње соларних и ветроелектрана. Развој и управљање пројектима коришћења енергије сунца и ветра.
  Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе, рад на терену и коришћење појединих софтвера за прорачун енергетског потенцијала и пројектовање постројења на бази конверзије енергије сунца и ветра. Израда пројеката и истраживачки рад.
  Литература
  1. Ј. Радосављевић, Т. Павловић, М. Ламбић, Соларна енергетика и одрживи развој, Грађевинска књига, Београд, 2004.
  2. Прописи у вези коришћења обновљивих извора енергије у Србији - документација
  3. Видео презентације европског пројекта INCO RISE (Renewables for Isolated Systems – Energy Supply and Waste Water Treatment) 2005-2007
  4. Solar Center North Carolina www.ncsc.ncsu.edu
  5. web sites: www.retscreen.net; www.globalmapper.com; ewea.org; gwea.org;www.gwec.net;www.awea.org
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеНастава, демонстрације, рад у лабораторији и на терену, учење кроз предавања, самостална реализација пројеката, дискусије и студентски истраживачки рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава20Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50