Навигација

13М051РМР - Робусна мултиваријабилна регулација

Спецификација предмета
НазивРобусна мултиваријабилна регулација
Акроним13М051РМР
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 и Системи аутоматског управљања 2 или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са математичким основама моделирања линеарних мултиваријабилних система, као и методама анализе номиналних и робусних особина система затворене спреге. Оспособљавање студената за креирање робусних модела. Упознавање студената са методама пројектовања робусних система управљања.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, формирају робусни модел и спецификације перформанси система затворене спреге, те да пројектују систем робусног управљања неком од усвојених метода. Такође, студенти су способни да изврше анализу остварених особина пројектованог система управљања.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttps://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051rmr
  Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3aPz1-WE0NNuv454GFoPwo6oPUPef7Z6Mc2zuUYNpv4Qg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=951bbade-cf56-4d57-876c-2cf952b085c4&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Садржај теоријске наставеРепрезентација и основне особине мултиваријабилних линеарних модела. Грешке моделирања и робусни модели. Робусна стабилност. Робусне перформансе. Структурирана сингуларна вредност. Структура и методе пројектовања робусних система управљања.
  Садржај практичне наставеАнализа основних особина мултиваријабилних линеарних модела. Креирање робусних модела. Анализа робусне стабилности и робусне перформансе. Примена метода пројектовања робусних система управљања. Методе пројектовања на основу спецификација затворене спреге. Методе пројектовања на основу спецификација отворене спреге.
  Литература
  1. S. Skogestad, I. Postlethwaite: Multivariable feedback control, Wiley, 2010.
  2. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  3. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. Студенти су обавезни да реше и одбране индивидуално додељени пројектни задатак, који им доноси испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0