Навигација

13М051ПСУ - Пројектовање система управљања

Спецификација предмета
НазивПројектовање система управљања
Акроним13М051ПСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаПоложени предмети: Системи аутоматског управљања 1 и Системи аутоматског управљања 2 или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са целокупним процесом пројектовања система управљања: анализа особина објеката управљања, моделовање моноваријабилних/мултиваријабилних објеката управљања, пројектовање и имплементација адекватних система управљања, процедуре тестирања.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: изврше адекватну анализу објекта управљања, моделирају објекте управљања, поставе спецификације жељених перформанси система управљања, изаберу одговарајућу структуру система управљања и подесе параметре контролера, тестирају остварене особине система управљања у временском и фреквенцијском домену.
  Садржај предмета
  Линк ка страници предметаhttp://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13m051psu
  Садржај теоријске наставеИзбор сигнала управљања и регулисаних варијабли. Анализа одзива система. Основе нелинеарног моделирања. Формирање линеарног модела објекта управљања. Интеракције. Скалирање. Грешке моделирања. Спецификације и ограничења перформанси. Избор структуре система управљања. Подешавање контролера. Анализа остварених особина затворене спреге. Имплементација система управљања.
  Садржај практичне наставеРачунарски подржана анализа и симулације у проблемима пројектовања система управљања.
  Литература
  1. S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
  2. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  3. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  4. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања50Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0