Навигација

13М041АДЕ - Аналогно-дигитална електроника

Спецификација предмета
НазивАналогно-дигитална електроника
Акроним13М041АДЕ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметима
  Циљеви изучавања предметаРазумевање специфичности аналогно-дигиталног дизајна у различитим технологијама (биполрна, МЅ CMOS, BiCMOS, дигиталнa CMOS технологијa). Оспособљавање студената да анализирају и дизајнирају типична аналогно-дигитална кола и компоненте. Технике дизајна аналогно-дигиталних кола у дигиталној CMOS технологији. Компензација лоших аналогних карактеристика методама обраде сигнала.
  Исходи учења (стечена знања)Комплетирано, повезано и проширено знање из анализе и пројектовања аналогно-дигиталних кола и кмпоненти условљено коришћеном технологијом. Усвојене основне технике пројектовања, тестирања и симулацiје аналогно-дигиталних кола употребом савремених рачунарских алата
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНапонске референце, врсте, спецификација, примена, дизајн. Аналогни прeкидачи у CMOS технологији, спецификација и реализација. Комапаратори и прати - памти кола, спецификација и конструкција. Напредне технике АД и ДА конверзије.
  Садржај практичне наставеАнализа задатих компоненти. Mоделовање и конструкција према задатим спецификацијама употребом рачунарских алата
  Литература
  1. Analysis and design of analog integrated circuits, Paul R Gray, John Wiley & Sons, 2009
  2. Digitally Enhanced Mixed Signal, Systems & Materials, Circuits and Devices Chadi Jabbour, Patricia Desgreys, Dominique Dallet Institution of Engineering & Technology, 2019
  3. Oscillation-Based Test in Mixed-Signal Circuits Authors: Huertas Sánchez, G., Vázquez García de la Vega, D., Rueda Rueda, A., Huertas Díaz, J.L, Springer 2006
  4. Data Converters, Phase-Locked Loops, and Their Applications ByTertulien Ndjountche, CRC press 2018
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари70