Навигација

13Е091ФЈ1 - Француски језик 1

Спецификација предмета
НазивФранцуски језик 1
Акроним13Е091ФЈ1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ2.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимапредзнање француског језика на основном нивоу
    Циљеви изучавања предметапроширивање и обогаћивање језичке комуникативне компетенције, развијање способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну активност студената, усавршавање језичких вештина (читање, разумевање,...)
    Исходи учења (стечена знања)увод у француски језик за академске намене: специфичности француског система високог образовања, адекватна примена језика у одговарајућим академским ситуацијама, разумевање писаних текстова на различитим језичким нивоима, овладавање краћим писаним формама
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеобнова раније усвојене грађе на нивоу лексичких и синтаксичких јединица, овладавање техникама разумевања писаног текста из области науке и струке (уочавање специфичних лексичких и изражајних средстава у француском језику за академске и стручне намене)
    Садржај практичне наставерад на развијању вештина разумевања прочитаног, слушања и говора, усвајање основне стручне терминологије, проширивање писаних и говорних образаца
    Литература
    1. Mangiante, J.-M., Parpette C: Le français sur objectif universitaire, PUG, Grenoble, 2011
    2. Точанац, Д., Динић, Т., Видић, Ј.: Француско-српски речник, Завод за уџбенике, Београд, 2017.
    3. Dinić, T., Polovina, N.: Osnovni saobraćajni višejezični rečnik, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, 2017.
    4. odabrani materijali sa interneta, poput http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/les-etudes-a-l-universite.html, https://www.edf.fr/groupe-edf/espaces-dedies/l-energie-de-a-a-z/tout-sur-l-energie/produire-de-l-electricite/le-nucleaire-en-chiffres, http://pcf.evry.pagesperso-orange.fr/entretien.htm
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    2
    Методе извођења наставеинтерактивна настава, вежбе (лексичке, граматичке), презентације, дискусијe
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања15Писмени испит40
    Практична настава15Усмени испит0
    Пројекти0
    Колоквијуми0
    Семинари30