Навигација

13Е082ЈМФ - Једначине математичке физике

Спецификација предмета
НазивЈедначине математичке физике
Акроним13Е082ЈМФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предмета-Упознавање студената са основним појмовима контурних проблема за линеарне диференцијалне једначине, ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике -
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за решавање актуелних проблема у електротехници помоћу ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://jmf.etf.bg.ac.rs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a-N2IR_8shhnJ3UNsywisjHOFvIbGcwUv6wrtyDHP8OA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f2a31617-9a9f-40f5-bf15-784ec9dfbe09&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеСвојствене вредности и Штурм-Лоувилов проблем, Ортогонални полиноми, Диференцијалне једначине и ортогоналност за полиномае Лежандра, Хермита, Лагера и Чебишева. Бесел-ове функције првог и другог типа, нелинеарне парцијалне диференцијалне једначине, Нелинеарна суперпозиција.Парцијалне диференцијалне једначине математичке физике. Примена у електротехници
Садржај практичне наставеКроз задатке, студент проучава оpтогоналне полиноме и једначине математичке физике као и њихову примену у електротехници
Литература
  1. Д.С. Митриновић, Једначине математичке физике, Грађевинска књига, Београд 1979.
  2. Б. Јовановић, Парцијалне једначине, Математички факултет, Београд 1995
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
110.5
Методе извођења наставе15 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 7.5 часова консултација у вези домаћих задатака, испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит70
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0