Навигација

13Е082ЈМФ - Једначине математичке физике

Спецификација предмета
НазивЈедначине математичке физике
Акроним13Е082ЈМФ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предмета-Упознавање студената са основним појмовима контурних проблема за линеарне диференцијалне једначине, ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике -
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената за решавање актуелних проблема у електротехници помоћу ортогоналних полинома и диференцијалних једначина математичке физике
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСвојствене вредности и Штурм-Лоувилов проблем, Ортогонални полиноми, Диференцијалне једначине и ортогоналност за полиномае Лежандра, Хермита, Лагера и Чебишева. Бесел-ове функције првог и другог типа, нелинеарне парцијалне диференцијалне једначине, Нелинеарна суперпозиција.Парцијалне диференцијалне једначине математичке физике. Примена у електротехници
  Садржај практичне наставеКроз задатке, студент проучава оpтогоналне полиноме и једначине математичке физике као и њихову примену у електротехници
  Литература
  1. Д.С. Митриновић, Једначине математичке физике, Грађевинска књига, Београд 1979.
  2. Б. Јовановић, Парцијалне једначине, Математички факултет, Београд 1995
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  110.5
  Методе извођења наставе15 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 7.5 часова консултација у вези домаћих задатака, испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит70
  Практична настава0Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари0