Навигација

13Е064СДОС - Системи за дигиталну обраду слике

Спецификација предмета
НазивСистеми за дигиталну обраду слике
Акроним13Е064СДОС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНема
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним компонентама система и концептима дигиталне обраде слика.
Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да користе познате методе дигиталне обраде слика и да самостално креирају и развијају алгоритме за конкретну примену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеКонцепт дигиталне обраде дводимензионих сигнала. Сензори и аквизиција слике. Дискретизација и дигитализација. Основне обраде у просторном домену. Обраде у трансформационом домену. Сегментација и класификација објеката. Компресија слике. Архивирање, пренос и приказивање слика.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе које прате предавања. Лабораторијске вежбе у рачунском центру где обрада слике врши применом рачунара.
Литература
  1. R. Gonzales, R. Woods, "Digital Image Processing", Prentice Hall, 2008
  2. R. Gonzales, R. Woods, S. Eddins, Digital Image Processing using Matlab, Gatesmark Publishing, 2009
  3. C. Solomon, T. Breckon, "Fundamentals of Digital Image Processing - A Practical Approach with Examples in Matlab", John Wiley & Sons, 2011.
  4. J. Suri, K. Setarehdan, S. Singh, Eds., "Advanced Algorithmic Approaches to Medical Image Segmentation", Springer, 2002
  5. E.R. Davis, "Computer Vision Principles, Algorithms, Applications, Learning", Academic Press, 2018.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе и лабораторијске вежбе на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит0
Практична настава0Усмени испит40
Пројекти0
Колоквијуми30
Семинари30