Навигација

13Е064ОН - Оптоелектронске направе

Спецификација предмета
НазивОптоелектронске направе
Акроним13Е064ОН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема, пожељан предуслов је положен испит из Основа физичке електронике и Оптоелектронике
  Циљеви изучавања предмета1) Превасходно стицање знањa из физике ЛЕД диода и упућеност у постојеће типове, структуре, технологије и правце развоја. Упознавање са типовима, структурама и принципима рада ЛЕД дисплеја. 2)Упознавање студената са специјалним типовима ласера, соларних ћелија и фотодетектора, њиховим принципима рада, типовима, развојем и применама.
  Исходи учења (стечена знања)Очекује се да студент стекне детаљна знања везана за електричне и физичке основе рада ЛЕД диода, упозна се са широким пољем њихових примена са посебним акцентом на ЛЕД дисплеје, као и да стекне основна знања везана за органску ЛЕД технологију. Стекне знања везана за електричне и физичке основе рада специјалних типова ласера, фотодетектора, детектора слике, соларних ћелија.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСпецијални типови ласера. Структура, физика, оптичке и електричне особине и примена ласера. ЛЕД. Физика ЛЕД диода, електричне и оптичке особине.Типови ЛЕД. Органска ЛЕД технологија. Примене ЛЕД. ЛЕД дисплеји. ЛЕД дисплеји. Специјални типови фотодетектора. Детектори слике. Нове генерације соларних ћелија. Соларни модули и панели.
  Садржај практичне наставерачунски задаци, примери оптоелектронских направа
  Литература
  1. Pallab Bhattacharya, Semiconductor Optoelectronic Devices, Prentice Hall, New Jersey, USA, 1997.
  2. S.L. Chuang, Physics of Optoelectronic Devices, Wiley, New Yersey, USA, 2009.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања и вежбе на табли, домаћи задаци и испит.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит70
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти30
  Колоквијуми
  Семинари