Навигација

13Е064НМТ - Нуклеарна медицинска техника

Спецификација предмета
НазивНуклеарна медицинска техника
Акроним13Е064НМТ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаСтуденти ће бити упознати са интеракцијом зрачења са материјом, детекцијом зрачења, радионуклидима, радиофармацима, производњом изотопа, статичким и динамичким студијама, интерпретацијом резултата мерења, Ангеровом гама камером, ПЕТ системом, стварањем X-зрака, пројекционим радиографским методама, фотонском, протонском, тешко-јонском, неутрон-бор терапијом и планирањем терапије.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће имати довољно одговарајућег знања која им омогућавају самосталан рад у обаласти нуклеарне медицинске технике. Биће способни да препознају и решавају разне проблеме у области Нуклеарне медицине и Радиологије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеРадионуклиди и радиофармаци. Организација радиохронографских мерења и интерпретација резултата мерења. Терапјски аспекти радиофармака. Дијагностичка радиологија. Извор X-зрачења. Физички и технички проблеми пројекционе радиографије са филмом, интензивирајућим екраноим. Дигитална радиографија. Флуороскопија и ДСА. Терапија зрачењем.
Садржај практичне наставеАудиторне вежбе. Студенти се упознају са сцинтилационим детекторима зрачења путем две лабораторијске вежбе: 1. Сцинтилациона гама спектрометрија са натријум-јодидним сцинтилатором и 2. Гама-гама коинциденција са натријум-јодидним детекторима. Раде се домаћи задаци.
Литература
  1. Нуклеарна медицинска техника, Предраг Маринковић, скрипта, 2007.
  2. Bushberg Jerrold, Essential Physics of Medical Imaging, Second Edition, LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS ; ISBN: 0683301187, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
31.50.5
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе и домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава5Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми0
Семинари35