Навигација

13Е064ФС - Фибероптички сензори

Спецификација предмета
НазивФибероптички сензори
Акроним13Е064ФС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника и фотоника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаNema
Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са специјалним оптичким влакнима и другим нестандардним оптичким компонентама које се користе при конструкцији фибероптичких сензора (ФОС). Упознавање студента са принципима рада, мерним техникама, класификацијом и калибрацијом ФОС. Демонстрација рада неких ФОС. Пројекат у коме студенти у групама предлажу решење за конкретан проблем применом ФОС.
Исходи учења (стечена знања)Студент зна принципе рада свих врста оптичког влакна и осталих оптичких компонената које се користе у фибероптичким сензорима као и њихове принципе рада, мерне технике и класификацију. На основу ових знања студент је оспособљен да процени када је оптимално применити фибероптичке сензоре у мерном систему и које. Студент може да конструише прототип фибероптичког сензора и изврши његову калибрацију.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4fs/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4fRHldHpivnwnrMj3_gj7DatJZlgAGBg828ZqZQfsao1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d956d3d3-98be-46d6-9216-57552893f8be&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеПринципи рада, место и значај фибероптичких сензора. Оптичка влакна, особине и технологија. Мерне технике. Интензитетска модулација. Интерферометријске и полариметријске методе мерења. Гасна спектроскопија. Фибероптички жироскоп. Решетке у оптичким влакнима. Мерење брзине Доплеровим ефектом. Фибероптички сензори у електроенергетским системима. Фибероптички биосензори.
Садржај практичне наставеЛабораторијске вежбе у којима се студент ради са компонентама фибероптичких сензора на оптичком столу. Демонстрација Покелсовог ефекта. Демонстрација рада фибероптичког сензора струје и магнетског поља на принципу Фарадејевог ефекта. Демонстрација рада ОТДР-а. Демонстрација фибероптичког хидрофона.
Литература
  1. Jose Miguel Lopez-Higuera: Handbook of optical fiber sensing technology, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, England
  2. J. Dakin, B. Culshaw, Optical Fiber Sensors:Principles and components, Artech House, London, 1988
  3. Shizhuo Yin: Fiber Optic Sensors, CRC Press, Boca Ration, 2008, USA
  4. B.E.A.Saleh, M.C.Teich: Fundamentals of Photonics, John Wiley & Sons, 2007, New Jersey
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова лабораторијских вежби + два домаћа задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит30
Практична настава20Усмени испит0
Пројекти50
Колоквијуми0
Семинари0