Навигација

13Е064АМПН - Анализа и моделовање полупроводничких направа

Спецификација предмета
НазивАнализа и моделовање полупроводничких направа
Акроним13Е064АМПН
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Физичка електроника - смер Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУчи студенте како се реалне полупроводничке направе представљају математичко-физичким моделима. Кроз анализу и симулацију модела спознају како релевантни параметри утичу на функционисање направе и како се долази до оптималних конструкција полупроводничких направа.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је способан да разуме утицаја многобројних параметара на функционисање конкретне реалне полупроводничке направе и колаи да одабере одговарајући модел. Студент самостално синтетише електронска кола применом SPICE симулатора.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеЕлементи моделовања. Модели физичких параметара. Модели биполарних, униполарних и хетероструктурних униполарних и биполарних транзистора. Модели полупроводничких оптоелектронских направа. Poređenja simulacija putem ElectricCAD, SPICE, ALS, IRSIM. Архитектура, модели и ограничења SPICE симулатора. Макро модели у SPICE симулатору. Tipovi SPICE analiza u funkciji razrade elektronskih kola.
  Садржај практичне наставеПримери имплементације методе коначних разлика и методе коначних елемената у решавању једначина модел. Паралелизација. Монте Карло анализа. Примена LTSpice симулатора у анализи и синтези електронских кола. Моделирање шума.
  Литература
  1. Р.Рамовић, "Анализа и моделовање полупроводничких направа", скрипта, Београд, 1993.
  2. S. Selberherra, "Analysis and simulation of semiconductor Devices", Springer.Verlag, Wien, 1985.
  3. Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Динех, Београд, 1999.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања - теоријска настава. Аудиторне вежбе са практичним примерима. Дискусије, демонстрације, презентације. Израда пројекта.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава30Усмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари30