Навигација

13Е052ПИС - Практикум из софтверског пакета Lab VIEW

Спецификација предмета
НазивПрактикум из софтверског пакета Lab VIEW
Акроним13Е052ПИС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметиманема
    Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основама аквизиције података и програмирања у реалном времену коришћењем примера у Labview окружењу.
    Исходи учења (стечена знања)На крају курса, студенти би требало да буду оспособљени за самостално креирање сопственог система за аквизицију коришћењем NI DAQ хардвера и применом Labview окружења за дизајнирање оптималног stand-alone интерфејса који прикупља и обрађује податке у реалном времену.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеУвод у Labview окружење. Модуларност софтвера. Data flow програмирање. Секвенцијално програмирање. Машина стања. Решавање race condition проблема. Технике синхронизације. Програмирање засновано на детекцији догађаја. Технике уписа и читања у датотеку. Пропагација грешке. Оптимизација програмског кoда.
    Садржај практичне наставеПовезивање хардвера (NI DAQ). Имплементација виртуелних инструмената у Labview окружењу. Технике проналажење грешака. Локалне, глобалне и функционалне променљиве. Коришћење низова, кластера и дефинисање типова променљивих. Креирање потпрограма. Kонтрола корисничког интерфејса. "Догађаји" (events). Технике синхронизације. Spreadsheet, Bitmap и ТDMS датотеке. *.exe датотекe. Инсталација.
    Литература
    1. Labview Core 1 Course Manual, National Instruments, October 2009
    2. Labview Core 2 Course Manual, National Instruments, October 2009
    3. R.H.Bishop, Labview 2009 Student Edition, National Instruments, 2009
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    012
    Методе извођења наставеПредавања и рад у рачунарској лабораторији ѕа NI опремом и LabView софтвером
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања0Писмени испит50
    Практична настава50Усмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари0