Навигација

13Е044ВХД - Верификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима

Спецификација предмета
НазивВерификација хардвера у дигиталним интегрисаним системима
Акроним13Е044ВХД
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаУвод у пројектовање ВЛСИ система
Циљеви изучавања предметаУпознавање са поступцима верификације хардвера у дигиталним интегрисаним системима на нивоу блокова и на системском нивоу. Упознавање са методологијама, језицима и алатима за верификацију хардвера. Коришћење универзалне верификационе методологије и System Verilog језиka.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће савладати поступак функционалне верификације хардверских модула коришћењем UVM методологије и System Verilog језика.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://tnt.etf.bg.ac.rs/~oe4vhd/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae8JJSncZT6M5_G_V3_m_IfP2vFFdt13Mg--wfqtq63M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=273dccd0-759b-4e4c-8ddf-575b0e5b2205&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеВерификација дигиталних интегрисаних система, значај, циљеви, врсте. Функционална верификација на нивоу блокова и система. Језици за верификацију, System Verilog, е језик, SystemC. Mетодологијe. UVM, aрхитектура универзалне верификационе компоненте. Креирање тест плана, пројектовање верификационог окружења, задавање тестова, анализа покривености.
Садржај практичне наставеПројектовање верификационог окружења за функционалну верификацију једног хардверског модула коришћењем UVM методологије и System Verilog језика.
Литература
  1. Andreas Meyer, Principles of Functional Verification, Newnes, 2003.
  2. Chris Spear, G. Tumbush, SystemVerilog for Verifcation - A Guide to Learning the Testbench Language Features, 2012.
  3. Universal Verifcation Methodology (UVM) 1.1 User's Guide, Accelera, Maj 2011.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
212
Методе извођења наставеПредавања - Power Point презентацијe. Практична настава се изводи кроз самосталан рад у лабораторији на изради задатог пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит40
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти60
Колоквијуми0
Семинари0