Навигација

13Е034РС - Радио системи

Спецификација предмета
НазивРадио системи
Акроним13Е034РС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаРадио комуникације
Циљеви изучавања предметаПреглед савремених радио-система. Основне карактеристике и основни принципи организације савремених радио-система. Посебан нагласак на 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 3.9G, 4G земаљским јавним мобилним системима. Основни принципи пројектовања поједних типова радио мрежа (мобилне, наменске, радио-дифузне, локалне мреже).
Исходи учења (стечена знања)Студент би требало да зна основне карaктеристике радио-интерфејса и језгра мреже најзначајнијих савремених типова радио-система. У случају јавних мобилних система, студент посебно треба да разуме основне саобраћајне процедуре, као и техничка решења организације система. Допунски, студент треба да овлада основним принципима пројектовања најзначајних радио-система.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/
Садржај теоријске наставеПреглед, анализа начина рада и основне карактеристике савремених радио-система. Јавни мобилни системи. GSM. GPRS. EDGE. UMTS. HSPA/HSPA+/MC-HSPA. LTE. TETRA. Радио-навигација. Wireless LAN. Wireless Personal Area Networks – WPAN. FWA(Fixed Wireless Access) i WLL(Wireless Local Loop). Радио-дифузни системи. Радарски системи.Сателитски системи. Заштита животне средине.
Садржај практичне наставеЛабораторија: Рад на GSM симулатору. Рад на UMTS симулатору. Мерење основних параметара GSM система на наменском мерном систему. Мерење основних параметара UMTS система на наменском мерном систему. Мерење позиције GPS пријемником.
Литература
  1. GSM recommendations
  2. 3GPP recommendations.
  3. Тренинг документација реномираних произвођача опреме (Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huawei, Alcatel, Cisco, Alvarion, …).
  4. Публиковани радови, пројекти, додатни изводи из више књига.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0