Навигација

13Е034Р - Радио технологије

Спецификација предмета
НазивРадио технологије
Акроним13Е034Р
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаРадио комуникације
Циљеви изучавања предметаХардверска структура радио-система. Пројектовање и организација примопредајне локације за различите радио системe. Концепти ускопојасних и широкопојасних примопредајника. Технике линеаризације појачавача снаге: feedback, predistortion, feedforward и комбиновани приступи. Проблеми реализације реконфигурабилних примопредајника. Rазличитe архитектурe примопредајника за реализацију MIMO система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су упознати са принципима рада различитих архитектура примопредајника. Могу да анализирају хардверску структуру радио станице, и изврше њено софтверско конфигурисање.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/
Садржај теоријске наставеОсновне архитектуре примопредајника. Антенски системи (и адаптивни). Тилтовање антена. Повезивање примопредајника на антенски систем. Мешачи. LO синтетизатори. Аутоматска регулација појачања. Специјалне технике одабирања. Дигиталне варијанте суперхетеродиних и примопредајника са директном конверзијом. Технике линеаризације појачавача снаге. Реконфигурабилни примопредајници и MIMO системи.
Садржај практичне наставеМерења сигнала у карактеристичним тачкама пријемника суперхетеродиног типа. Анализа слабљења које уноси систем за повезивање примопредајника на антенски систем и анализа могућих реализација система ѕа даљинско подешавање електричног downtilt-а кроз софтверске пакете развијене за те намене. Хардверско и софтверско конфигурисање и анализа рада GSM и UMTS базне станице.
Литература
  1. J.H. Reed, "Software radio, A modern Approach to Radio Engineering", Prentice Hall, 2002.
  2. M. Rumney, "LTE and the Evolution to 4G Wireless", Agilent Technologies, 2008.
  3. P. Burns, "Software Defined Radio for 3G", Artech House, 2003.
  4. A. Mohammadi, F.M. Ghannouchi, "RF Transceiver Design for MIMO Wireless Communications", Springer, 2012.
  5. A. V. Raisanen, A. Lehto, Radio Engineering for Wireless Communication and SensorApplications, Artech House, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања и вежбе се држе кроз PowerPoint презентације и рад на табли. Практична настава се држи у лабораторији и подразумева вежбе показног типа, као и самосталан рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми50
Семинари0