Навигација

13Д081ФАП - Функционална анализа и примене

Спецификација предмета
НазивФункционална анализа и примене
Акроним13Д081ФАП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Примењена математика
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаПознавање курсева математике са ЕТФ
    Циљеви изучавања предметаПредмет има за циљ да оспособи студента докторских студија за истраживања у области метричких простора као и линеарних векторских простора као и о њиховим применама.
    Исходи учења (стечена знања)Студент је компетентан да примењује познавање појмова функционалне анализе и то специјално теорију линеарних оператора, линеарних функционела као и фундаменталне резултате из области Хилбертових простора и њиховој примени.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеДефиниција метричких простора, комплетни простори, Банахов став о непокретној тачки, Банахови простори, Линеарни векторски простори, линеарни оператори, линеарни функционал,принцип конвергенције и принцип униформне ограничености, принцип отвореног пресликавања, Хилбертов простор, ортонормирани системи, апроксимације. Примена у електротехници и рачунарству, специјално у обради сигнала.
    Садржај практичне наставеКроз примере, задатке и анализом научних радова студент сазнаје како може да примењује основне појмове које је сазнао на теоријској настави. Исто тако студент се упућује на праћење литературе за писање семинарских радова као и научних радова.
    Литература
    1. С. Аљанчић: Увод у реалну и функционалну анализу, Грађевинска књига, Београд 1979
    2. Ж.Ђуровић, Б. Ковачевић,С. Станковић: Сигнали и системи, Академска мисао, Београд 2008.
    3. А.Ђорђевић,Д.Тошић: Микроталасна техника, Академска мисао,Београд 2006.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставеМенторски, предавања, семинарски радови
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавањаПисмени испит70
    Практична наставаУсмени испит
    Пројекти
    Колоквијуми
    Семинари30