Навигација

13Д051ОАС - Оптимални и адаптивни стохастички системи

Спецификација предмета
НазивОптимални и адаптивни стохастички системи
Акроним13Д051ОАС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
 • проф. др Бранко Ковачевић
 • проф. др Срђан Станковић
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметиманема
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти овладају основним техникама за анализу и пројектовање система управљања у условима присуства значајних стохастичких поремећаја и мерних шумова, да разумеју алгоритме којима се могу вршити оптимизације понашања система у условима неодређености, као и поступке за адаптацију система управљања на промене у окружењу као и на промене у самом објекту управљања
   Исходи учења (стечена знања)Oсновни исходи рада на овом предмету су разумевање основних проблема и решења у области управљања стохастичким системима, као и способност самосталног решавања конкретних оптимизационих задатака у условима неодређености.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеЛинеаран квадратни Гаусовски проблем, Оптимално управљање на бази улазно/излазне репрезентације модела система, Адаптивно управљање стохастичким системима, Стратегија минималне варијансе, Технике самоподешавајућих регулатора.
   Садржај практичне наставенема
   Литература
   1. 1. K.J. Astrom, B. Wittenmark: Computer Controlled Systems, Prentice Hall, New Jersey, 1992
   2. 2. K. J. Astrom, B. Wittenmark: Adaptive Control, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1989.
   3. 3. F. L. Lewis: Applied Optimal Control and Estimation, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
   4. 4. G. F. Franklin, J.D. Powel: Digital control of Dynamic Systems, Addison Wesley, Reading, Massachussets, 1992
   5. 5. B. Kovacevic, Z. Djurovic: Fundamentals of Stochastic Signals, Systems and Estimation Theory, Academic Mind, Belgrade, 1999.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставепредавања и аудиторне вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0