Навигација

13Д021ППС - Прелазни процеси средњег и дугог трајања у електроенергетским системима

Спецификација предмета
НазивПрелазни процеси средњег и дугог трајања у електроенергетским системима
Акроним13Д021ППС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Електроенергетске мреже и системи
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
   Наставник/сарадник (ДОН)
    Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
    Условљност другим предметимаЗавршене мастер студије на енергетском одсеку
    Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да кандидати овладају одговарајућом методологијом и практичним знањима о прелазним процесима средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама.
    Исходи учења (стечена знања)Студенти ће бити оспособљени да самостално раде на проблемима везаним за прелазне процесе средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама.
    Садржај предмета
    Садржај теоријске наставеОсновни феноменолошки аспекти прелазних процеса средњег и дугог трајања у електроенергетским системима и интерконекцијама. Математички модели. Приказ модерних компјутерских програма за надгледање прелазних процеса средњег и дугог трајања. Примери практичне примене метода за надгледање транзијентних стања. Методолошки аспекти и нумерички прилази анализи упрошћених прелазним процесима средњег и дугог трајања у електроенергетским системима.
    Садржај практичне наставе
    Литература
    1. P.Kundur,"Power System Stability and Control" ,McGraw-Hill, Inic., New York, 1994.
    2. P.W.Sauer and M.A.Pai, "Power System Dynamics and Stability'', Prentice Hall, Inc., New Jersey, 1998.
    3. EPRI Report, "Extended Transient-Mid-Term- Stability Package; Final Version", EPRI Project 1208, January 1987.
    Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
    ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
    6
    Методе извођења наставепредавања, вежбе, дискусије и демоснтрације
    Оцена знања (максимални број поена 100)
    Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
    Активности у току предавања10Писмени испит0
    Практична настава0Усмени испит45
    Пројекти
    Колоквијуми0
    Семинари45