Навигација

13Д011ИЕП - Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања

Спецификација предмета
НазивИнтеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања
Акроним13Д011ИЕП
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијадокторске академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ9.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаПредзнање из предмета који чине језгро наставе на смеровима ЕПП и ЕЕС Енергетског одсека ЕТФ. Електромоторни погони
   Циљеви изучавања предметаУпознавање студента са савременим решењима покретања система са вишемоторним погоном, методама анализе, интеграције неопходне опреме, избор структуре и параметара подсистема за управљање, пуштања у рад, и надзора.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљени студенти за коришћење, управљање и пројектовање вишемоторних погона. Оспособљавање студената за самосталну: • Анализу рада вишемоторних погона у стационарним и динамичким режимима. • Моделовање механичких спрега у вишемоторним погонима. • Пројектовање управљачких алгоритама вишемоторних погона. • Коришћење вишемоторних погона.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПокретање инд.процеса-променљива или константна брзине.Величине од значаја за управљање проц.и квалитетом производа. Идент.кк.податала за анализу рада проц. (процесне величине) и за анализу рада ЕП (погонске величине). Давачи проц. и пог. величина. Начини аквизиције података, снимања и анализе. Зависности пог. и проц. вел,. Начини естимације и опсервације проц.вел. из доступних пог. величина.
   Садржај практичне наставеПримери карактеристичних сложених индустријских процеса са регулисаним и вишемоторним електромоторним погонима. Демонстрације начина управљања електромоторним погонима из надређеног система за управљање процесом. Демонстрација утицаја поремећаја у процесу на понашање електромоторног погона. Интеграција регулисаног електромоторног погона у систем за управљање надзор процеса.
   Литература
   1. Б. Јефтенић, М. Бебић, С. Штаткић „Вишемоторни погони“, Академска мисао, 2011.
   2. Владан Вучковић: Електрични погони, Електротехнички факултет, Београд 1997.
   3. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос, ...... ”ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ збирка решених задатака”
   4. Б.Јефтенић, В.Васић, Ђ.Орос ”РЕГУЛИСАНИ ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ решени проблеми са елементима теорије"
   5. P.C.Krause: "Analysis of Electric Machinery", McGraw-Hill, New York, 1986.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   6
   Методе извођења наставеПредавања и аудиторне вежебе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања0Писмени испит70
   Практична настава0Усмени испит0
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари0