Навигација

Електроенергетски претварачи

1. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М011ОПП Одабрана поглавља из електромоторних погона И 3+1+0 6
13М011ДП2 Дигитално управљање ЕПП 2 И 2+1+1 6
13М011ЕП Енергетске пригушнице 1) И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13M011ЕЛО Електрично осветљење И 2+2+0 6
13M011ЗЗЕ Загревање и заштита електричних машина И 3+1+0 6
13M011СЕИ Специјалне електричне инсталације И 2+1+1 6
2. семестар
Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Уже стручни предмети - Група А
13М011ССП Синхрони сервомотори са перманентним магнетима И 3+1+0 6
13М011ММР Математичко моделовање и рачунарска симулација термичких процеса И 3+1+0 6
13М011ЛВЕ Лабораторијске вежбе из ЕПП (избор 2 блока вежби) И 3+0+1 6
13М011ЕСО Енергетски ефикасни системи осветљења И 3+1+0 6
Предмети са основних студија - Група Б
13M011РЕП Регулација електромоторних погона И 2+1,5+0,5 6
13M011УЕП Управљање енергетским претварачима И 2+1+1 6
13Е013ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
13M011ЕТ Електротермија 1) И 2+1+1 6
13M011ЕМЈС Електричне машине једносмерне струје И 2+1+1 6
13М001ЗР Завршни рад О   30
Укупно 20 60

1) Предмет се не нуди од школске 2013/14. године.