Навигација

Конвергенција технологија за IoT: Стандардизационе активности и радни оквири

Време04. децембар 2018. 17:00
ПредавачДрагорад Миловановић
ОрганизаторIEEE Education Society Serbia and Montenegro
МестоРачунски центар, сала 4, Електротехнички факултет

Интернет објеката IoT (Internet of Things) је концепт повезивања разноврсних објеката који поседују сензоре, прикупљају и преносе податке из окружења и омогућавају креирање нових апликација. Из перспективе стандардизације технолошких решења, IoT се може посматрати као глобална инфраструктура која омогућава напредне сервисе повезивањем хетерогених објеката (физичких и виртуелних) на основу интероперабилних информационих и комуникационих технологија (IKT). Успешна примена IoT технологије зависи од процеса развоја ефективних глобалних стандарда. Представљамо иницијативе, истраживачке пројекте и активности индустрије.  Систематизовали смо велики број IoT стандардизационих активности (IEEE, ITU, ISO/IEC, IETF, IOTWF) које се заснивају на широком скупу истраживачких области и континуираном развоју и интеграцији напредних технологија (интерконекција, комплексни системи, амбијентална интелигенција, рачунарске платформе и аналитика). Неопходно је хармонизовати стандарде и ефективне радне оквире за примену широких размера.