Навигација

ОС4ПС - Поузданост система

Спецификација предмета
НазивПоузданост система
АкронимОС4ПС
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметиманема
  Циљеви изучавања предметаУчи студенте како се долази до показатеља поузданости електронских, информационих, телекомуникационих и осталих електротехничких система најразноврснијих конфигурација. Оспособљава полазнике да пројектују и реализују системе захтеване поузданости, водећи рачуна о њиховој функцији и значају безотказног рада и обезбеђења одговарајуће логистичке подршке.
  Исходи учења (стечена знања)Познавање прорачуна поузданости електронских система уопште и оспособљавање за самостално пројектовање и реализацију система захтеване поузданости.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТеорија поузданости, историјат, развој и значај. Одређивање поузданости и расположивости временски независних система. Анализа отказа система у електронским, информационим и телекомуникационим системима. Практични примери анализе.
  Садржај практичне наставеПрактични примери анализе поузданости и расположивости система. Анализа отказа. Примери конструисања система захтеване поузданости.
  Литература
  1. Р.Рамовић, "Поузданост система", рецензирана скрипта, ЕТФ, Београд, 2005.
  2. Р.Рамовић, "Поузданост електротехничких система", скрипта, ЕТФ, Београд, 2000.
  3. Н.Вујановић, "Теорија поузданости техничких система", Војнотехнички и новински центар, Београд, 1990.
  4. С.Покорни, "Поузданост и одржавање техничких система", Војна академија, Београд, 2002.
  5. С.Покорни, Р.Рамовић, Н.Парчина, "Теорија поузданости техничких система. Збирка решених задатака", Центар војних школа ВЈ, ВАВЈ, Београд, 1997.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  32
  Методе извођења наставеПредавања - теоријска настава, аудиторне вежбе - решавање конкретних практичних проблема, презентације, дискусије. Пројекти.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит0
  Практична настава0Усмени испит30
  Пројекти70
  Колоквијуми0
  Семинари0