Навигација

ОС3СА1 - Системи аутоматског управљања 1

Спецификација предмета
НазивСистеми аутоматског управљања 1
АкронимОС3СА1
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметиманема
Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти науче основне методе за моделирање континуалних и дискретних система, изврше њухову анализу (у смислу понашања у временском, фреквенцијском или комплексном домену), анализу у простору стања и затварање повратних спрега у простору стања, као и различите критетирјуме за испитивање стабилности.
Исходи учења (стечена знања)Студенти ће након положеног предета имати основне вештине да изврше одговарајућу анализу континуалних или дискретних система, да изврше његову симулацију и да га представе у форми улазно излазне репрезентације или модела у простору стања, да испројектују обсервер стања, да затворе повратне спреге по стању и излазу и да изврше анализу стабилности.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМоделирање електромеханичких система, карактеризација понашања континуалних и дискретних система. Дискретизација континуалних система. Модели у простору стања. Контролабилност и обсервабилност стања. Пројектовање обсервера. Затварање повратних спрега по стању и излазу. Стабилност континуалних и дискретних система.
Садржај практичне наставеУ оквиру предмета студенти имају обавезу да ураде четири лабораторијске вежбе на којима се упознају са основним електромеханичким системима као и најчешће коришћеним програмским алатима за анализу динамичких система.
Литература
  1. Системи аутоматског управљања, Ж. Ђуровић, Б. Ковачевић, Академска мисао, 2006.
  2. Modern Control Engineering, Ogata,Prentice Hall, 2010.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставе45 часова предавања + 15 часова вежби на табли + 15 сати лабораторијског рада са коришћење рачунара
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми40
Семинари0