Навигација

ОС3ПСА - Практикум: Софтверски алати

Спецификација предмета
НазивПрактикум: Софтверски алати
АкронимОС3ПСА
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ3.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема.
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним софтверским алатима потребним за решавање различитих проблема на каснијим годинама студија, Матлаб, Симулинк, Лабвју.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да користе функционалности софтверских пакета Матлаб, Симулинк и Лабвју у решавању различитих инжењерских проблема (оптимизације, анализе континуалних и дискретних сигнала и система, дигиталне обраде сигнала, аутоматског управљања итд).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеOсновна теоријска подлога, потребна за разумевање поставки проблема и усвојених метода, на основу којих се решења добијају уз помоћ поменутих софтверских алата.
  Садржај практичне наставеОснове програмског пакета Матлаб. Анализа функција дефинисаних аналитички и нумерички. Решавање система (не)линеарних диференцијалних једначина. Oптимизација функција са једном или више променљивих. Примена дискретне и брзе Фуријеове трансформације за добијање спектра сигнала. Симулинк и анализа система у Симулинку. Програмски пакет Лабвју и његове примене.
  Литература
  1. C. Phillips, J. Paar, E. Riskih: Signals, Systems, and Transforms, Prentice Hall, 2003.
  2. S.K. Mitra: Digital signal processing, McGraw-Hill, 2001.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  101.5
  Методе извођења наставеПредавања, лабораторијске вежбе. Студенти решавају и бране 6 практичних домаћих задатка, који им доносе испитне поене.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит30
  Практична настава70Усмени испит0
  Пројекти0
  Колоквијуми0
  Семинари0