Навигација

ОС3НСУ - Нелинеарни системи управљања

Спецификација предмета
НазивНелинеарни системи управљања
АкронимОС3НСУ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Сигнали и системи
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
Условљност другим предметимаНема.
Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним концептима моделирања нелинеарних система и анализе њихових особина. Представљање метода за анализу стабилности нелинеарних система.
Исходи учења (стечена знања)Студенти су способни да: препознају и анализирају нелинеарне феномене у системима, моделирају нелинеарне системе, користе стечена знања у анализи стабилности система управљања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставеМоделирање и анализа нелинеарних система. Анализа фазних портрета. Постојање граничних кругова. Метод описне функције. Основе теорије Љапунова. Концепти стабилности. Линеаризација и локална стабилност. Директан метод Љапунова. Напредна теорија стабилности. Апсолутна стабилност. Увод у пројектовање нелинеарних система управљања.
Садржај практичне наставеВежбање апроксимативних метода анализе стабилности. Примена метода Љапунова. Методе анализе апсолутне стабилности нелинеарних система. Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима моделирања и анализе стабилности нелинеарних система.
Литература
  1. M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
  2. Т.Б. Петровић, А.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми).
  3. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  4. J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
311
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит50
Практична настава0Усмени испит0
Пројекти0
Колоквијуми50
Семинари0